Selskaper

ATLØY Båt og Marina AS

Atløy Båt og Marina AS er et datterselskap av Artic Group Holding AS, og  har en variert bakgrunn for å tilby de beste løsningene for effektiv, sikker og god båthåndtering. Selskapets ledelse og ansatte har lang erfaring innen rederidrift, megling, befraktning og godt sjømannskap.

Artic Shipping AS

Vi har lang og allsidig erfaring innen rederivirksomhet, og løser oppgaver World Wide. Med vår spesielle erfaring med kysttransport er vi en sikker samarbeidspartner.

Artic Shipping AS har lang og stor kompetanse på transport av fiskefor på ein effektiv og miljøvenleg måte . Vi har verdens mest moderne fiskeforskip og mannskap med fokus på hygiene, miljø og sikkerhet.

Vår visjon – saman med EWOS – er å vere eit ledande og innovativt rederi. Med fokus på økt sikkerhet, logestikk og miljø, ved transport av fiskefor til oppdretter.

Artic Eiendom AS

Er eiendomsselskapet i konsernet. selskapet forvalterer og utvikler eksisterende og nye eiendomsprosjekt.