Om Artic Group

Artic Group AS ser framover og satser videre på alle serviceoppgaver til oppdrett. Vi ønsker, sammen med gamle og nye kunder, å være innovative og ledende innenfor fiskevelferd. I tillegg til nybygg av skip vil vår satsing være rettet mot service til oppdrett, hjelp på mærkanten og innovative løsninger – helst med lokal forankring i Sogn og Fjordane.