Selskaper

ATLØY Båt og Marina AS

Atløy Båt og Marina AS er et datterselskap av Artic Group Holding AS, og  har en variert bakgrunn for å tilby de beste løsningene for effektiv, sikker og god båthåndtering. Selskapets ledelse og ansatte har lang erfaring innen rederidrift, megling, befraktning og godt sjømannskap.

Artic Shipping AS

Vi har lang og allsidig erfaring innen rederivirksomhet, og løser oppgaver World Wide. Med vår spesielle erfaring med kysttransport er vi en sikker samarbeidspartner.

Artic Shipping AS har lang og stor kompetanse på transport av fiskeforfartøy, brønnbåt og servicebåt på ein effektiv og miljøvenleg måte.

Artic Eiendom AS

Er eiendomsselskapet i konsernet. selskapet forvalterer og utvikler eksisterende og nye eiendomsprosjekt.